Op zondag 5 november zingt de Schola Cantorum o.l.v. Franco Ackermans de gregoriaanse gezangen tijdens de hoogmis om 11.00 uur.  Een vertaling van de gezangen ligt voor iedere bezoeker klaar. 

 

Zondag 19 november zingt Vocaal Ensemble Donna Voce o.l.v. Hans Geerkens de meerstemmige gezangen tijdens de hoogmis van 11.00 uur.

 

Artikel/Overweging en informatie samenwerkingsverband 'Morgenster' van de pastoor vindt u onder het kopje kerkbestuur/pastoor.

 

 

Bij de kruiswegstaties van Aad de Haas Cunibertuskerk, Wahlwiller

 

Hier woont het bevend licht in weerloze berusting,

wat onontkoombaar is, gedoodverfd, gaat

duizelingwekkend naar zijn einde toe

 

Hoeveel vervloekte pijn kan deze mens verdragen

en hoeveel eenzaamheid

 

Zwaar drukt het zwijgen op het grote vragen

als een soldaat zijn duivelswerk verricht

 

De stilte die broeierig is en stinkt, wordt

hoorbaar hol in doffe hamerslagen,

gelaten kijkt een hondje toe

 

Uit deze Godverlatenheid vlucht het niet weg

maar blijft het trouw ten dode toe

 

De aardse tuin ontmanteld verwordt tot doodsgebied,

chaos die woest en ledig is en stervensmoe

 

Open en bloot buiten in een barre winterwind

wordt leven afgelegd en spijkerhard gekruisigd

 

Wie zal de ogen sluiten van dit mensenkind

 

Enkele omstanders wikkelen hem in doeken,

verbijstering littekent hun gezicht

 

Als alles is volbracht, de nacht ten einde loopt,

wordt hij, geteisterde, gedoopt met lenteregen

 

Doodland en tijd, niet-leven, barbarij ontstegen,

wordt hij opnieuw geboren, doorschenen met

een fluïdum van iriserend licht

 

                                                            Kees Hermis