Welkom op de website van de H. Cunibertuskerk van Wahlwiller

De Middeleeuwse parochiekerk in Wahlwiller dateert uit de 11e of begin 12e eeuw en geniet grote bekendheid in binnen-en buitenland. Bezoekers worden geraakt door de bijzondere en mystieke sfeer die het schilderwerk van de kunstenaar Aad de Haas in de kerkruimte teweeg brengt en de diepe religiositeit, die uit de eigenzinnige iconografie ervan spreekt.


De kerk van Wahlwiller is iedere dag geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. U komt dan echter niet verder dan het veiligheidshekwerk achter in de kerk.Vanachter het hekwerk zijn de schilderingen en kruiswegstaties goed te bekijken. Er is ook een lichtautomaat aanwezig die voor € 1,00 het geheel enkele minuten verlicht.


Lees meer onder: parochie/Kerkdiensten

 

 

Het kerkbestuur is via het bisdom Roermond erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als culturele ANBI. Het kerkbestuur hoeft geen schenkbelasting te betalen over uw gift of een door haar gedane uitkering. Ook wordt een ontvangen erfenis niet belast.