Tarieven 2024 federatie parochies

H. Agatha Eys - St. Dionysius Nijswiller - H. Cunibertus Wahlwiller

 

 

Heilige Missen en overige diensten

Misintentie door de week

€     12,50

Misintentie zaterdagavond/zondagmorgen

€     21,00

Jubileumdienst vereniging tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst

€     21,00

Jubileumdienst vereniging niet tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst

€   250,00

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft zonder betaling kerkbijdrage

€   250,00

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft mét betaling kerkbijdrage  

€     21,00

Huwelijksdienst

€   475,00 *

Huwelijksdienst t/m 2 jaar samenwonen mét betaling kerkbijdrage door ouders

       Vrij

Avondwake / dienst / H. Mis

€   200,00 *

Uitvaartdienst

€   475,00 *

Uitvaartdienst en Avondwake

€   550,00 *

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders (na uitvaartdienst)

€     75,00 *

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders met woorddienst

€   475,00 *

Begeleiding urnbijzetting

€     25,00 *

Eerste Heilige Communie / Heilig Vormsel

€     40,00 *

Doopdienst

      Vrij

 

Vrijstellingen bij bedragen met een sterretje*

De bijdrage voor een uitvaartvaartdienst, huwelijksdienst, avondwake, Eerste Heilige Communie, Heilig Vormsel, begeleiding crematorium of begeleiding urnbijzetting wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vijf jaren voorafgaand aan het jaar van de betreffende dienst kerkbijdragen hebben betaald aan de parochie (of aan de parochie waarin zij woonachtig zijn) en per jaar ten minste het gemiddelde van de in die periode geldende minimum-kerkbijdrage hebben betaald.

Is dit niet het geval, dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie (of aan de parochie waarin zij woonachtig zijn) betaalde kerkbijdragen in mindering gebracht op het betreffende van een sterretje (*) voorziene bedrag en zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden.

Daarbij kunnen bruidsparen die al langer zelfstandig wonen (> 2 jaar) geen beroep doen op de kerkbijdrage van hun ouders. De minimum kerkbijdrage voor 2024 bedraagt € 95,00

 

Gestichte jaar- en andere diensten

Leesmis looptijd 10 jaar

€   125,00

Leesmis looptijd 20  jaar

€   250,00

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 10 jaar

€   210,00

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 20 jaar

€   420,00

                                               

Grafrechten

Graf delven enkel/dubbel/driedubbel diep

Dagprijs grafdelver

Graf delven urnengraf

Uitstrooien as op strooiveld

€      50,00

Grafrecht kindergraf (excl. graf delven) ongeacht grootte en looptijd

      Vrij

Grafrecht per enkel graf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar

€    650,00

Grafrecht per dubbel graf** (excl. graf delven) looptijd 20 jaar

€ 1.300,00

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 10 jaar

€    162,50

Grafrecht urnengraf (excl. graf delven) looptijd 20 jaar

€    325,00

Verlenging grafrecht per enkel graf met 10 jaar

€    325,00

Verlenging grafrecht per dubbel** graf met 10 jaar

€    650,00

Verlenging grafrecht urnengraf  met 10 jaar

€    162,50

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof enkel graf

€    150,00

Eénmalige bijdrage voor verwijdering grafsteen en onderhoud kerkhof dubbel graf**

€    300,00

Eénmalige bijdrage voor verwijdering urnengrafsteen en onderhoud kerkhof (incl. uitstrooien as op strooiveld)

€    100,00

 

** Dubbel graf zijn twee graven naast elkaar