R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Tarieven

Rabobanknummer H. Cunibertuskerk NL92 RABO0132204452

De bijdrage voor een uitvaartdienst, huwelijk, avondwake, eerste H. communie, H. vormsel, begeleiding crematorium of begeleiding urn bijzetting wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vijf jaren voorafgaand kerkbijdrage hebben betaald aan de parochie (of de parochie waar zij woonachtig zijn) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in die periode geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. Is dit niet het geval dan worden de in deze jaren daadwerkelijk aan de parochie betaalde kerkbijdragen in mindering gebracht op het betreffende of zal een eventueel restbedrag alsnog betaald moeten worden. Daarbij kunnen paren die al langer dan 2 jaar zelfstandig wonen geen beroep doen op de kerkbijdrage van hun ouders. 

De minimum  bijdrage voor 2020 bedraagt  88 euro

Misintentie zaterdagavond/zondagmorgen

Misintentie door de week (woensdagmorgendienst)

       21,00

12,50

 

Jubileumdienst vereniging tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst

         21,00

Jubileumdienst vereniging niet tijdens reguliere zaterdag/zondagdienst

       250,00

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft mét betaling kerkbijdrage

         21,00

Jubileumdienst (aparte dienst) 50 jarige bruiloft geen betaling kerkbijdrage

        250,00

Huwelijksdienst geen betaling kerkbijdrage door ouders en/of bruidspaar

       440,00

Huwelijksdienst t/m 2 jaar samenwonen mét betaling kerkbijdrage door ouders

 vrij*

 

 

Avondwake mét betaling kerkbijdrage

 vrij

Avondwake / dienst / H.Mis bij geen betaling kerkbijdrage

         150,00

Uitvaartdienst mét betaling kerkbijdrage

 vrij*

Uitvaartdienst en avondwake

       500,00

Begeleiding crematorium of begraafplaats  elders  mét betaling kerkbijdrage

 vrij

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders (na uitvaartdienst) geen betaling kerkbijdrage

         75,00

Begeleiding crematorium of begraafplaats elders met woorddienst geen betaling kerkbijdrage

       440,00

Begeleiding urnbijzetting mét betaling kerkbijdrage

 vrij

Begeleiding urnbijzetting geen betaling kerkbijdrage

         25,00

Eerste H.Communiedienst mét betaling kerkbijdrage

 vrij

Eerste H.Communiedienst geen betaling kerkbijdrage

          40,00

Vormsel mét betaling kerkbijdrage

 vrij

Vormsel geen betaling kerkbijdrage

         40,00

Doopdienst

 vrij

 

 

 

Gestichte Jaar- en andere diensten

 

Leesmis looptijd 10 jaar

       125,00

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 10 jaar

        210,00

Leesmis looptijd 20 jaar

       250,00

Hoogmis (zaterdag of zondag) looptijd 20 jaar

       420,00

 

 

Grafrechten

 

Grafdelven enkel/dubbel/driedubbel diep

 dagprijs

grafdelven urnengraf

grafdelver

Uitstrooien as op strooiveld

                 50,00

Grafrecht kindergraf (excl. grafdelven) ongeacht grootte en looptijd

 vrij

Grafrecht per enkel graf (excl. Grafdelven) looptijd 20 jaar

Grafrecht dubbel graf (excl. delven) looptijd 20 jaar

               650,00

1300,00 

 

Grafrecht urnengraf (excl. grafdelven) looptijd 10 jaar

Grafrecht urnengraf (excl. grafdelven) looptijd 20 jaar 

               162,50

325,00

Verlenging grafrecht per enkel graf met 10 jaar

Verlenging grafrecht per dubbelbreed graf met 10 jaar

               325,00

  650,00

Verlenging grafrecht urnengraf  met 10 jaar

                162,50

Eenmalige bijdr verwijdering grafmonument/onderh kerkhof

Eenmalige bijdr verwijdering dubbelbreedgraf/ onderh kerkhof

               150,00

300,00

Eenmalige bijdr. verwijdering urnengraf/ onderh. kerkhof inclusief het uitstrooien as op het strooiveld 

                100,00