Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

Wereldmissiedag 24 oktober 2021

Oktober is wereldmissiemaand. Jaarlijks wordt er een collecte gehouden ten behoeve van de missie.

Dit jaar staat het pastorale werk van de kerk van Guinee (West-Afrika) centraal en met name het werk van de zusters Servantes de Marie Virgie et Mere. Zij zetten zich in voor het welzijn van kinderen en vrouwen en willen hun situatie verbeteren door onderwijs, bewustwording en voorlichting.

Meer informatie treft u aan op de site missio.nl

Hoe kunt u bijdragen:

In oktober wordt huis aan huis een flyer met envelop bezorgd met informatie. Een bijdrage kunt u in de envelop doen en deponeren in de kerk of bij een van de adressen die op de flyer zijn vermeld. U kunt ook een bijdrage overmaken op onze bankrekening met nummer NL33RABO0361538928 o.v.v. “wereldmissiedag 2021′

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. Bij voorbaat onze dank.

Stichting Missiecomité Eys, Nyswiller en Wahlwiller