R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Bronk


Processie en zomerkermis in Wahlwiller wordt gevierd op de derde zondag na Pinksteren.

 

 

De Schola Cantorum Wahlwiller en Vocaal Ensemble Donna Voce verzorgen gezamenlijk de gezangen van de feestelijke hoogmis.

Aansluitend trekt de processie door het dorp alwaar bij een viertal rustaltaren de monstrans ter aanbidding wordt neergezet. Tevens zullen geweerschoten/kamerschoten door leden van de schutterij St. Sebastianus uit Mechelen bij ieder rustaltaar worden afgevuurd.

Omstreeks 12.00 uur is er de plechtige afsluiting in de kerk. 

 

  

Processie Wahlwiller, eeuwenoude traditie houd stand.

 

Een traditie wil men doorgeven aan de volgende generatie. De functie van traditie is in feite het in stand houden van de sociale stabiliteit. Traditie verbindt en verbroedert mensen en dient ook in onze ‘moderne’ wereld gekoesterd te worden.

Het heeft meestal te maken met religie of volksgewoontes waardoor ook het karakter van een gemeenschap wordt gevormd.

Een diepgewortelde traditie in Wahlwiller en de meeste Heuvellanddorpen is de processie.

Geloofsuiting en cultuur smelten perfect in elkaar. Devotie en uitbundige versiering sluiten naadloos bij elkaar aan.

Op de derde zondag na Pinksteren kondigt de plaatselijke drumband van Wahlwiller "Les Reveilleurs” om zeven uur in de morgen de processie aan. Onder een milde ochtendzon verandert het dorp tot een feestelijk getooide oase in het groene Heuvellandschap.

De wit-gele vlaggetjes staan langs de processieroute. Het kerkpad en de straten worden versierd met bloemen waar de meest prachtige afbeeldingen van zijn gemaakt.

Ook zijn er tapijten van zand en mergel, eveneens met mooie Bijbelse afbeeldingen.

Heel de Wahlwillerse bevolking helpt mee en is trots op hun ‘bronk’.

De feestmis is een bijzonder belevenis. De koren, Vocaal Ensemble Donna Voce en de Schola Cantorum Wahlwiller, zingen Gods lof met de meest prachtige melodieën. En dan gaat een lange stoet met Harmonie Excelsior door de straten van Wahlwiller .

De processie komt eraan en de kamerschoten weergalmen tegen de heuvelrug.

Het uitdragen van het geloof, het in stand houden van de traditie, het gemeenschapsgevoel, het is er allemaal bij jong en oud tijdens de ‘bronk’ van Wahlwiller.

In deze tijd van ontkerkelijking mag Wahlwiller zich verheugen op een groeiende interesse en deelname voor de processie. De parochie verheugt zich in het bijzonder over de inzet en deelname van de jongere generatie en constateert dat deze eeuwenoude traditie in Wahlwiller stand houdt.

 

Marcel Ploemen