Relikwie van de H. Quirinus en de jaarlijkse pelgrimstocht

 

 

H. Quirinus

Quirinus was priester en vicaris-generaal van Nicasius, die bisschop was van het bisdom Rouen in Frankrijk. Samen met deze Nicasius was hij vanuit Rome naar Gallië gekomen om de bevolking te kerstenen. Omstreeks het jaar 300 werd Quirinus gemarteld en gedood. Zijn lichaam werd begraven in Gasny vlakbij Rouen. Daar ontstond zijn verering vooral door zieken die hem aanriepen om zijn moed en standvastigheid. Abt Poppo van Deinze († 1048; feest 25 januari) verhief hem daar in 1042 andermaal tot de eer der altaren. Sindsdien kent hij in de Ardennen en langs de Maas een grote verering. Hij wordt afgebeeld als priester, met kazuifel; in zijn hand heeft hij een boek waarop zijn afgehouwen schedel te zien is; soms is hij vergezeld van een draak aan de ketting.
Tijdens de Franse Revolutie in 1789 werd zijn lichaam overgebracht naar Malmédy in België waar het zich nog bevindt en waar de H. Quirinus vooral wordt aangeroepen tegen zenuwziekten en reuma.

Pastoor L.Eijgelshoven voerde in 1907 te Wahlwiller de verering van St. Quirinus van Malmédy in, om parochianen een bedevaart naar Rott, ten zuiden van Aken, te besparen waarheen zij pelgrimeerden op de weekenden van de jaarlijkse octaaf-viering.

De verering in Wahlwiller werd een succes en van buiten de eigen regio trok Wahlwiller vooral pelgrims uit de Belgische grensstreek. Het Quirinusoctaaf wordt zowel in Rott als in Wahlwiller nog steeds gevierd in de eerste week van september. 

 

Jaarlijkse pelgrimswandeling

In samenwerking met de parochie van Rott (Eifel) is er ieder jaar op de eerste of tweede zaterdag van september een pelgrimswandeling van Rott naar Wahlwiller (30 km).

Tevens is er een korte wandeling van Wahlwiller naar Holset alwaar men de pelgrims uit Rott opwacht en samen terug loopt naar Wahlwiller. In de kerk van Wahlwiller is er een korte afsluiting met verering van de relikwie. Nadien is er voor iedere pelgrim een speciale pelgrimssoep.

 

Marcel Ploemen