STAPPENPLAN BIJ HET REGELEN VAN EEN BEGRAFENIS


Pastoor:

Pastoor Reijnen, telefoon: 043 451 1243


Begrafenisonderneming:


Koren:

De kosten hiervan dient u rechtstreeks met het koor te verrekenen.


Koster:

De koster zorgt voor de reservering van de banken uitsluitend voor de familie.

Het kosterschap is verdeeld over de volgende kerkbestuursleden:

Dhr. B Wierts
Dhr. H. Pelzer
Dhr. T. Strik

Buiten het kerbestuur:

Dhr. E. Lennarts


Versiering kerk:

Hiervoor dient de familie zelf zorg te dragen (eventueel in overleg met een van de kosters/kerkmeesters).


Het kerkbestuur zorgt voor de opdracht aan de grafdelver.


Collecte tijdens de uitvaartdienst:

De opbrengst van de offergang, bij het uitreiken van het bidprentje, is bestemd voor H. missen van de overledene.