Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 29 mei H. Mis om 9.30 uur

Let op de gewijzigde aanvangstijd

met medewerking van Schola Cantorum

Voor de Parochie

Woensdag 2 juni H. Mis om 9 uur

Pinksterzondag 5 juni H. Mis om 11.00 uur

Jaardienst voor Tiny Blezer - Brauers

Voor ouders Scheffers – Savelberg en overleden kinderen

Voor Leo van Loo en Hubertien van Loo – Geurts

Pinkstermaandag geen H. Mis

Woensdag 8 juni H. Mis om 9 uur

Voor de Parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*