Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


4 december 2de Adventszondag H. Mis om 11.00 uur
Heilige Mis voor ouders Van de Weijer – Schwanen en overleden familie en vrienden

Woensdag 7 december H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie

11 december 3de Adventszondag H. Mis om 11.00 uur
Voor de Parochie

Woensdag 14 december H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*