Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com


Zondag 28 februari H. Mis om 11.00 uur
Zeswekendienst voor Henk Wassenberg

Woensdag 3 maart H. Mis om 9.00 uur
Voor de parochie

Zondag 7 maart H. Mis om 11.00 uur
Jaardienst voor Tiny Bertrand - Jansen tevens voor Paul Bertrand

Woensdag 10 maart H. Mis om 9.00 uur
Voor de parochie

Zondag 14 maart H. Mis om 11.00 uur
H. Mis uit dankbaarheid tgv Het 40 jarig jubileum van Schola Cantorum Wahlwiller
tevens voor de levende en overleden leden van de Schola Cantorum

*Wij zullen ons moeten houden aan de protocollen zoals die door het Bisdom en RIVM zijn voorgeschreven. Aanmelden voor het bijwonen van de Eucharistieviering blijft nodig vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Aanmelden kan via e-mailadres kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

*Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie.
Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden.
Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*