Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 26 juni H. Mis om 9.00 uur

Voor de Parochie aansluitend de processie om 9.30 uur route.

- Kerk naar Klauwes 1ste rustaltaar
- Klauwes naar Aad de Haasstraat plein 2de rustaltaar
- Aad de Haasstraat plein naar Beeklaan 3de rustaltaar
- Beeklaan naar Kerk via Cunibertusstraat Einderstraat Engergats Oude Baan (rustaltaar Lanterne vervalt is niet meer)

Woensdag 29 juni H. Mis om 9 uur

Voor de Parochie


Zondag 3 juli H. Mis om 11.00 uur

Voor Jo en Bertha Ortmans – Simons

Voor Leo van Loo en Hubertien van Loo – Geurts

Voor Netteke Kohl en voor Antoon Verdaasdonk 

mmv Schola Cantorum olv Franco Ackermans

 

Woensdag 6 juli H. Mis om 9 uur

Voor de Parochie


Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*