Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


De verscherpte coronamaatregelen zullen ook door ons in achtgenomen worden.

Afstand houden van 1.5 meter in de kerk geldt ook voor zitplaatsen en mondkapje bij binnenkomst.

Zondag 23 januari H. Mis om 11.00 uur

Voor de parochie

 Woensdag 26 januari H. Mis om 9.00 uur

Voor de parochie

Zondag 30 januari H. Mis om 11.00 uur

Voor de parochie

 Woensdag 2 februari H. Mis om 9.00 uur

Voor de parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*