Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 3 oktober  H. Mis om 11.00 uur 
Voor Ouders Jo en Bertha Ortmans - Simons
Voor Jo Spaubeek
Jaardienst voor Ouders Sjef Frijns en Clara Frijns - Frijnts

Woensdag 6 oktober H. Mis om 9.00 uur 
Voor de Parochie

Zondag 10 oktober H. Mis om 11.00 uur 
Voor de Parochie

Woensdag 13 oktober H. Mis om 9.00 uur
Voor de Parochie

Zondag 3 oktober wordt de eucharistieviering muzikaal opgeluisterd door Schola Cantorum
Zondag 17 oktober wordt de eucharistieviering muzikaal opgeluisterd door Donna Voce

*Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie.
Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden.
Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*