Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com


Woensdag 25 november H. Mis om 9.00 uur

Zondag 29 november H. Mis 11.00 uur

Eerste zondag van de Advent

Voor de parochie

Zondag 6 december H. Mis om 11.00 uur

Tweede zondag van de Advent

Voor ouders van de Weijer - Schwanen en overleden familieleden

Woensdag 9 december H. Mis om 9.00 uur

Wij zullen ons moeten houden aan de protocollen zoals die door het Bisdom en het RIVM zijn voorgeschreven.

Aanmelden voor het bijwonen van de Eucharistieviering blijft verplicht vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres

*Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*