Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Woensdag 1 februari H. Mis om 9 uur
Voor de Parochie

Zondag 5 februari H. Mis om 11.00 uur
Jaardienst voor Harie Houben

Jaardienst voor Christophe Hermans

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

Woensdag 8 februari H. Mis om 9 uur
Voor de Parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*