Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 1 augustus H. Mis om 11.00 uur
Voor de parochie
Woensdag 3 augustus H. Mis vervalt

Zondag 8 augustus H. Mis om 11.00 uur
Voor Tiny Blezer - Brauers
Woensdag 11 augustus H. Mis vervalt

Zondag 15 augustus H. Mis om 11.00 uur
Voor Familie Vandenbooren
Uitreiking Kroetwusch
Met medewerking van Schola Cantorum
Woensdag 18 augustus H. Mis vervalt

Zondag 22 augustus H. Mis om 11.00 uur
Voor de parochie
Woensdag 25 augustus H. Mis vervalt

Zondag 29 augustus H. Mis om 11.00 uur
Voor de parochie
Woensdag 1 september H. Mis om 9.00 uur

*Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie.
Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden.
Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*