Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten

CORONA MAATREGEL

Wat eventuele uitvaarten betreft, zouden wij u voor willen stellen de betreffende families te adviseren om niet meer dan dertig personen uit te nodigen, te beginnen met de nabestaanden en naaste familie, en dan verder de dichtst betrokkenen en een aantal koorleden.


Overweging van pastoor Reijnen en pastor Franssen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com


Zondag 18 oktober H. Mis om 11.00 uur

Jaardienst voor Gerdien Direcks - van der Heijden

tevens voor Ger Direcks

Woensdag 21 oktober H. Mis vervalt ivm Corona

Zondag 25 oktober H. Mis vervalt ivm Corona

Woensdag 28 oktober H. Mis vervalt ivm Corona

Wij zullen ons moeten houden aan de protocollen zoals die door het Bisdom zijn voorgeschreven.

Aanmelden voor het bijwonen van de Eucharistieviering blijft nodig vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen in de kerk. Aanmelden kan via onderstaand e-mailadres

*Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*

Er zijn kerkdiensten op:

Zondag om 11.00 uur