Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 26 maart H. Mis om 11.00 uur
Voor de parochie

Woensdag 29 maart H. Mis om 9.00 uur

Voor de Parochie

Palmzondag 2 april H. Mis om 11.00 uur

Voor Clara Pelzer en Cor Snoeren

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

met uitreiking van Palmtakjes

Woensdag 5 april geen H. Mis  

 Witte Donderdag 6 april H. Mis om 19.00 uur

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

 Goede Vrijdag 7 april kruisweg 15.00 uur

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

Paaswake zaterdag 8 april H. Mis om 19.00 uur

mmv. Donna Voce olv. Hans Geerkens

 1ste Paasdag zondag 9 april H. Mis om 11.00 uur

Voor Jo en Bertha Ortmans – Simons

Jaardienst voor Trautje Jaspers

Voor Netteke Kohl en Antoon Verdaasdonk

Voor Sjef Moonen en ouders Moonen - Pieters

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

 2de Paasdag maandag 10 april geen H. Mis

Woensdag 12 april H. Mis om 9.00 uur 

Voor de parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452
t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden.
Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*

Mvg. de heer B. Wierts
Secretaris H. Cunibertus Parochie Wahlwiller