Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Parochie

VastMobiel
Kapelaan:S. Bysingh06 1824 2777
Pastoor:A. Reijnen043 450 174106 3017 6755
Pastor:A. Franssen043 851 5602
Deken:P. Bronneberg043 450 122606 2332 5938
Secretaris:B. Wierts043-851 9262
Penningmeester:H. Pelzer043 451 1650

-Voor mededelingen of vragen neem contact op met het secretariaat via

KvK-nummer 74924397

Informatie over:

-Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452 t.n.v. Cunibertus parochie.

-Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de leden van de parochieraad.

Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*

Schola Cantorum Wahlwiller

De nu 21 leden tellende Schola Cantorum heeft in de loop der jaren een bijzondere reputatie opgebouwd wat betreft de Gregoriaanse zang. Ook opvallend is dat jongere mensen zich bij de Schola hebben aangesloten, waardoor de gemiddelde leeftijd relatief jong is.
Tevens hebben veel mensen van buiten Wahlwiller hun stek bij het koor gevonden. Dit bewijst te meer dat het Gregoriaans nog sterk leeft bij alle leeftijdsgroepen.

Franco Ackermans, dirigent van de Schola Cantorum Wahlwiller,is een van de leden van de Europese werkgroep die - op verzoek van het Tweede Vaticaans Concilie - onderzoek verricht naar de oudste handschriften van de gregoriaanse gezangen. Het jarenlange onderzoek heeft geresulteerd in het samenstellen van een eerste nieuw zangboek met de oorspronkelijke interpretatie van de Latijnse gezangen, het ‘Graduale Novum’

Tijdens een druk bezochte hoogmis zong de Schola Cantorum Wahlwiller als een van de eerste koren in Nederland en België reeds op zondag 6 februari 2011 uit dit nieuwe gregoriaanse gezangboek.

De Schola Cantorum Wahlwiller zingt iedere eerste zondag van de maand (m.u.v augustus) om 11.00 uur in de kerk van Wahlwiller. Voor iedere bezoeker ligt in de kerk een vertaling van de Latijnse gezangen klaar. Een bijzondere belevenis rondom het schilderwerk en de kruiswegstaties van de bekende kunstschilder Aad de Haas in de middeleeuwse Romaanse kerk van Wahlwiller. De Schola Cantorum repeteert op vrijdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de kerk van Wahlwiller. Geïnteresseerden zijn van zelfsprekend altijd welkom !!

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat:
De heer Bèr Gootjes
Kerseweide 5
6286 Bt Nijswiller
06 214 913 85
bergootjes@outlook.com

Vocaal Ensemble Donna Voce

Dameskoor Wahlwiller werd opgericht in september 1985. Het dameskoor zong aanvankelijk eenstemmige Nederlandstalige liturgische gezangen.

Naarmate de zangprestaties vorderden en de belangstelling toenam, werd de vraag bij de leden naar meerstemmige muziek steeds groter. De eenstemmige muziek leek men te zijn ontgroeid.

De naam werd veranderd van dameskoor Wahlwiller naar Donna Voce (vrouwenstem). Later werd de naam zelfs uitgebreid naar Vocaal Ensemble Donna Voce.

Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum organiseerde Vocaal Ensemble Donna Voce in november 2005 een galaconcert in de bibliotheek van het Redemptoristenklooster te Wittem. Dit werd een enorm succes.

Op 6 en 7 oktober 2008 werkte het koor mee aan het Open Air concert ‘Clermoretti’ te Vaals. Een jaar later in december 2009 werd het koor gevraagd medewerking te verlenen aan een operaconcert ‘Scala Di Cecilia’ van de harmonie Mechelen in de Stadsschouwburg te Heerlen.

In 2010 vierde het koor haar 25-jarig jubileum. Het jubileumjaar werd afgesloten met een groots opgezet kerstwagenspel. Het winterse weer maakte het geheel onvergetelijk voor de leden en de 200 gasten. Een sprookjesachtige zondagavond werd afgesloten aan de levende kerststal met het gezamenlijk zingen van het lied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’.

Momenteel telt het koor 23 leden. Sinds januari 2012 is Hans Geerkens de dirigent van Vocaal Ensemble Donna Voce.

Het koor zingt elke derde zondag van de maand in de kerk van Wahlwiller en door het jaar op tal van andere plaatsen in de regio.

Secretariaat:
Chantal Crutsen-Weerts
Aad de Haasstraat 12
6286BZ Wahlwiller
telefoon: 06 51886052
e-mail: chantal.crutsen@gmail.com
website: www.donnavoce.nl