Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Diensten


Overwegingen vindt u bij Media.

Een rondleiding kunt u uitsluitend reserveren via e-mail : kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com

Lezingen komende tijd


Zondag 3 december 1ste advent H. Mis om 11.00 uur

Voor Ouders van de Weyer- Schwanen en overleden familieleden

Zeswekendienst voor Jean Krutzen oud lid Schola Cantorum

Voor de leden en overleden leden van de Schola Cantorum

mmv. Schola Cantorum olv. Franco Ackermans

Woensdag 6 december H. Mis om 9.00 uur

Voor de parochie

Zondag 10 december 2de advent

H. Mis om 11.00 uur

Voor ouders Harry Weijkamp en Maria Weijkamp-Deckers

Woensdag 13 december H. Mis om 9.00 uur

Voor de parochie

Mededelingen: uw kerkbijdrage kunt u overmaken op NL92 RABO 0132 204 452

t.n.v. Cunibertus parochie. Misintenties graag 3 weken van tevoren doorgeven via kerkbestuur.wahlwiller@gmail.com of aan een van de kerkbestuursleden. Voor pastorale zaken kunt u tot nadere berichtgeving terecht op telefoonnummer 043-4511243.*