Home Parochie Diensten Info Rondleidingen Media Cluster Morgenster Home

R.K. kerk St. Cunibertus, Wahlwiller Info

Links.

http://www.bezininlimburg.nl - Bezin in Limburg

http://www.bonnefanten.nl - Bonnefantenmuseum Maastricht

http://www.bisdom-roermond.nl - Bisdom Roermond

http://www.parochie-epen.nl - Paulus parochie Epen

http://www.parochie-slenaken.nl - H. Remigiusparochie Slenaken

http://www.kloosterboekwinkelwittem.nl - Boekwinkel bij het klooster van Wittem

http://www.kruisenenkapellenlimburg.nl - Kruisen en kapellen in Limburg

http://www.meertens.knaw.nl - databank Meertensinstituut

http://www.donnavoce.nl/

http://boekbinderjandenbiesen.com/

Aad de Haas:

http://www.aaddehaas.nl/

http://www.l1.nl/nieuws/reportage-overzichtstentoonstelling-aad-haas

http://schunck.nl/beeldende-kunst/collectie-aad-de-haas/

http://schunck.nl/

Huis voor de kunsten Limburg, boek met muurschilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas

Historie.

In historisch, architectonisch en artistiek opzicht is de Sint Cunibertuskerk van Wahlwiller een echt juweel. De eerbiedwaardige en bewogen historie gaat minstens acht eeuwen terug.

Hendrik III, Hertog van Limburg, draagt in 1215 het gedeelte van zijn patronaatsrechten van de kerk van Wahlwiller en Mechelen over aan De Johannieter Orde. Het was toen een rechthoekig zaalkerkje van kalksteen waarvan de restanten nog aanwezig zijn.

De eerste ingrijpende verbouwing gebeurde in 1643 toen commandeur frater Johannes Gobbet het schip verhoogde en het priesterkoor bouwde. In het plafond van het priesterkoor zijn hiervan nog twee sluitstenen te zien. De laatste uitbreiding werd gerealiseerd in 1938. Er werden twee zijtransepten en een voorportaal aan de kerk toegevoegd.

Turbulent waren de jaren 1946 tot 1949. Gedurende deze periode voorzag de jonge maar erg begaafde Rotterdamse kunstenaar Aad de Haas de kerk van opmerkelijke muurschilderingen en kruiswegstaties.

Aad de Haas die tijdens de Tweede Wereldoorlog was ondergedoken in Zuid Limburg, kreeg in 1946 de opdracht van de toenmalige pastoor Mullenders.

Er ontstond een onverkwikkelijk strijd over het expressionistisch schilderwerk met als apotheose de verbanning en verwijdering van de kruiswegstaties uit de kerk van Wahlwiller.

Een omvangrijke restauratie in de jaren 1979 en 1980 heeft de kerk en het schilderwerk van Aad de Haas (1920-1972) van de ondergang behoed en is de verbannen kruisweg weer teruggekeerd in de devote ruimte waarvoor hij eertijds werd vervaardigd. Het schilderwerk van Aad de Haas wordt thans beschouwd als een van de hoogtepunten van de Nederlandse schilderskunst in de 20e eeuw.